Leiden Leiderdorp

Hoe werkt BUUV?

Bij BUUV kun je vraag en aanbod plaatsen. Dat kan op BUUV prikborden in de wijk, telefonisch of online. Daar kunnen andere BUUV'en op reageren. Alleen je naam en je wijk staan bij een bericht, na een match worden telefoonnummers uitgewisseld om een afspraak te maken. Bij BUUV gaat alles zonder betaling. Eventuele onkosten buiten beschouwing gelaten. Gaat er bijvoorbeeld iemand mee naar het ziekenhuis? Maak dan vooraf afspraken over benzinevergoeding en parkeerkosten.

Je kunt ook contactpersoon worden voor iemand anders. Schrijf jezelf eerst in en daarna de andere deelnemer. Alle contacten gaan dan altijd via jou. Ook professionals kunnen op deze manier berichten plaatsen namens meerdere cliënten. Zie ook de videofilm