Leiden Leiderdorp

Wat is BUUV?

Via BUUV kun je op een prikbord in de wijk of op internet oproepjes plaatsen voor burenhulp. Als vrager, maar ook als aanbieder. Je kunt met andere Leidenaren en/of Leiderdorpers samen iets ondernemen of elkaar helpen. Denk daarbij aan koken voor elkaar, iemand gezelschap houden, het uitlaten van de hond, een lift naar de dokter of hulp in de tuin. BUUV is buurtgericht, maar je kunt ook buiten de buurt zoeken naar vraag en en aanbod. Als BUUV hoef je niet altijd klaar te staan. Af en toe helpen kan ook. Gewoon wanneer het uitkomt. Wat voor de één een kleine moeite is, is voor de ander juist van betekenis.

 

BUUV en bewonersactiviteiten

BUUV is er ook voor bewoners die een vraag of aanbod hebben in groepsverband. Denk hierbij aan het samen organiseren van een buurtbarbecue, een leesclub, een groepje die een mantelzorger helpen, de buurt groener willen maken, gezamenlijk koken en eten, sporten of een hobby doen. Wil je meer weten over bewonersactiviteiten op BUUV, kijk dan bij BUUV en bewonersactiviteiten!

 

Voor wie is BUUV?

BUUV is voor iedereen met een vraag of aanbod voor burenhulp. Bijvoorbeeld om mensen te leren kennen; nieuwe Nederlanders die de taal willen leren; creatievelingen die elkaar vinden om samen mooie dingen te maken; mensen met een beperking die graag iets voor een ander doen en/of misschien ook zelf hulp kunnen gebruiken; tuinhelden zonder tuin; klushelden; theaterliefhebbers en sportmaatjes. BUUV is voor iedereen en voor alle leeftijden.

 

Wat is gedachte achter BUUV

Hulp vragen en bieden aan de buren was vroeger meer vanzelfsprekend dan nu. Contact leggen in de buurt is niet voor iedereen even gemakkelijk. Daarbij heeft de verzorgingsstaat de afgelopen jaren veel van deze zorg- en hulptaken overgenomen, waarvan het vroeger gebruikelijk was dat familieleden of buren dat samen deden.

Een van de huidige maatschappelijk ontwikkelingen is dat er meer een beroep gedaan wordt op de zelfredzaamheid van de inwoner.

Er zijn vele redenen te bedenken waarom het goed is om als mens een sociaal netwerk om je heen te hebben waarop je kunt terugvallen. BUUV helpt daarbij door eenvoudige vragen gerealiseerd te krijgen. Het is belangrijk dat mensen zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving en op een prettige manier in buurt kunnen blijven wonen. BUUV is een platform waarop bewoners zelf hulp kunnen bieden of vragen en zo in contact komen met buurtgenoten.